Skip to content

Vegred Arkitektur & Byggnadsvård riktar sig till privatpersoner och företag i Sörmlandsregionen och erbjuder dels arkitekttjänster med inriktning på ombyggnation och tillbyggnation, dels hantverkstjänster med inriktning på fönsterrenovering och fönsterhantverk. Genomgripande drivkraft är att erbjuda tjänster som bidrar till en bättre livsmiljö både idag och i framtiden. Hantverkskunnande, kunskap om historien och hushållning med resurser är alla bidragande till vackra och kvalitativa miljöer.

Vegred Arkitektur & Byggnadsvård har god kunskap och erfarenhet inom byggnadsvård och kulturmiljö. Om- och tillbyggnationer, restaurering och nybyggnation.

-Utgår från platsen och dess omgivning, historia och lokal byggnadstradition.

-Eftersträvar långsiktigt hållbara byggnader med sunda, hållbara och naturliga material
att leva med länge

-Anser att helheten är viktig. Natur, tomt, människor som bor och lever, ljus, rumsflöden, material, funktion, samverkar alltid tillsammans. SKÖNHET – HÅLLBARHET – FUNKTION
Jag kan hjälpa till med skissförslag, illustrationer, uppmätningar, anbudsunderlag, relationsritningar, bygglov, rådgivning mm.

Läs mer om tjänster…

välkommen!
Katarina Johansson

Vegred Arkitetektur & Byggnadsvård AB
Vegred Fredriksberg
64263 Mellösa

katarina.johansson@vegred.se

Jag är ansluten till:

Hem
Hem
Hem
Hem

NÄTVERKET FÖR
BYGGNADSVÅRD I
SÖDERMANLAND OCH
STOCKHOLM