Skip to content
tjänster fönsterhantverk
tjänster fönsterhantverk
tjänster fönsterhantverk

tjänster fönsterhantverk

Vegred Fönsterhantverk renoverar fönster och fönsterdörrar och kan hjälpa till med både större och mindre projekt, från enskilda bågar till hela byggnader.

Vi erbjuder hjälp med färgsättning, trälagningar på karm och båge, glasning, samt renovering och målning av fönster och fönsterdörrar.
Vi använder huvudsakligen linoljeprodukter och kärnfuru vid renovering och lagningar, om inte annat önskas.

Anbud lämnas efter förfrågan och efter besök på plats.
0732-055323
katarina.johansson@vegred.se

tjänster fönsterhantverk
tjänster fönsterhantverk
tjänster fönsterhantverk
tjänster fönsterhantverk