Skip to content
tjänster arkitektur
tjänster arkitektur

tjänster arkitektur

Vegred Arkitektur erbjuder följande tjänster:

– Skissförslag gällande nybyggnation, om- och tillbyggnad
– Illustrationer
– Uppmätningar och relationsritningar, det vill säga ritningar av befintliga byggnader
– Bygglov och bygghandlingar
– Utvändig och invändig färgsättning
– Byggbeskrivningar
– Rumsbeskrivningar
– Kök- och badrumsritningar
– Detaljritningar av snickerier
– Myndighetskontakt
– Rådgivning och platskonsultation


Välkommen att höra av dig!

tjänster arkitektur
tjänster arkitektur