Skip to content

om vegred

Vegred är en gård, belägen i Mellösa socken, nära Flen i Södermanland. Gården har anor från 1600-talet och låg placerad i nuvarande läge redan innan laga skifte genomfördes på 1800-talet. Dagens huvudbyggnad byggdes ca 1858 och kom att byta namn till Fredriksberg efter den dåvarande ägaren. På 1960-talet styckades huvudbyggnad tillsammans med trädgård av och såldes som sommarstuga, vilket den varit fram till 2011 då nuvarande ägare köpte huset och påbörjade renovering till ett året runt-boende. Idag bor Cedric och Katarina här tillsammans med sönerna Nils och Axel. Det finns även höns, en utekatt och drömmar om får. Från och med 2021 ingår dessutom en närliggande fastighet med lada och betesmark, där fönsterverkstaden etablerats.

Vegred Arkitetkur & Byggnadsvård drivs av Katarina Johansson. SAR/MSA, utbildad arkitekt, KTH, Stockholm med god erfarenhet av att jobba med kulturhistoriska och offentliga miljöer. Hon är även vidareutbildad i Restaureringskonst på KKH, 2023

Katarina har gått yrkesutbildning i fönsterrenovering hos familjen Allbäck i Scandinavian Windowcraft 2021 och har sedan dess arbetat med renovering och lagning av fönster och parfönsterdörrar åt privatpersoner och i historiska miljöer.


Välkommen på ett första möte eller samtal om färg och form!